Internationalisering av Blekingekommunerna

Namn på projektet: Förstudie "Internationalisering av Blekinge kommunerna"

Projektägare: Sölvesborgs kommun

Andra projektaktörer: Karlskrona kommun; Kontaktperson: Else Timms, Ronneby kommun; Kontaktperson: Roland Edvinsson, Karlshamns kommun; Kontaktperson: Agata Kosno, Olofströms kommun; Kontaktperson: Bodil Nilsson

Projektledare: Lena Hedvall, tfn: 0456-816164, 0768-525063

Projektets mål och syfte: Projektets syfte är att skapa samverkan mellan kommuner och öka förutsättningarna för nätverksuppbyggnad med regioner på andra sidan Östersjön och att lyfta upp internationaliseringen på kommunernas dagordning som en strategisk utvecklingsfråga. Mål: Projektets mål är att bilda ett nätverk med andra regioner/kommuner, ta fram en SWOT-analys över Blekinge kommunernas internationella arbete samt att ett fördjupat EU-samarbete i kommunerna. Detta kan i sin tur leda till gemensamma ansökningar inom Europeiska Socialfonden och Södra Östersjöprogrammet.

Projektstart: 2009-10-26

Projektslut: 2010-03-14

Totalfinansiering: 200 000 kr

Kommunal finansiering: 100 000 kr

Extern finansiering: 100 000 kr

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2009-10-26 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »