Kommunal hälso- och sjukvård

Personer som bor i kommunens särskilda boendeformer, inom verksamhet äldre och verksamhet funktionshinder, har rätt att inom kommunens ansvarsområde få sitt behov av hälso- och sjukvård, omvårdnad, rehabilitering och habilitering tillgodosett. Detsamma gäller personer som vistas vid kommunens dagverksamheter. Ansvarsområdet omfattar de insatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för den medicinska kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. MAS tar del av de registrerade avvikelser som berör den kommunala hälso- och sjukvården. Om en person i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ansvarar MAS för beslut om anmälan enligt Lex Maria ska göras.

Om hemsjukvård

Hemsjukvård är – precis som det låter - vård i hemmet för personer som av någon anledning inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentralen.

För att ha rätt till hemsjukvård krävs ett beslut om detta. Bedömningen görs av legitimerad personal så som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Som patient ska du i första hand vända dig till primärvårdens mottagningar vid behov av hälso- och sjukvård.  

Landstinget Blekinge ansvarar för de medicinska insatser som görs av läkare i de särskilda boendena och i hemsjukvården.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av egna eller anhörigas hjälpmedel sker genom att du kontaktar din arbetsterapeut eller sjukgymnast, har du ingen etablerad kontakt finns kontaktuppgifter i rutan till höger på denna sidan.

Läs mer om rehabilitering, arbetsterapeuter och sjukgymnaster »

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@ solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS

Gudrun Ek-Särne
Telefon: 0456-81 61 11
gudrun.ek-sarne@
solvesborg.se
 

Arbetsterapeuter

Victoria Perman
Gerbogården
Ängsgården
Falkviks hemtjänst
Norje/Sandbäcks hemtjänst
Telefon: 0456-81 64 99

Linda Engström
Slottsgården
Södra innerstans hemtjänst
Verksamhet omsorg funktionshinder
Telefon: 0456-81 69 60

Pia Pettersson
Norra innerstans hemtjänst
Falkalyckan
Duvan (särskilt boende, hemtjänst, LSS)
0456-81 69 62

Maria Jönsson/Marika Lagergren 
Svalan
Tärnan
Hällevik/Nogersunds hemtjänst
Mjällby/Hörviks hemtjänst
Korttidsboendet Utsikten
Telefon: 0456-81 64 97 /
0456-81 64 98


Sjukgymnaster/fysioterapeuter

Katarina Rask
Korttidsboendet Utsikten
Slotttsgården
Duvan (särskilt boende och
hemtjänst)
0456-81 64 91

Johan Wikström
Norra innerstans hemtjänst
Södra innerstans hemtjänst
Norje/Sandbäcks hemtjänst
Korttidsboendet Utsikten
0456-81 69 57

Therése Lindberg
Falkalyckan
Falkviks hemtjänst
Ängsgården
Gerbogården
Verksamhet omsorg funktionshinder
0456-81 69 61

Maria Thomasson
Svalan
Tärnan
Hällevik/Nogersunds hemtjänst
Mjällby/Hörviks hemtjänst
0456-81 64 88
 
 
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-01-28 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »