Bygganmälan, tillståndsförfarande

Tillstånd

Bygganmälan

Tillståndet avser

Genom bygganmälan visar byggherren att samhällets krav på byggnaden/anläggningen uppfylls, t.ex. vad gäller konstruktionen, tillgänglighet, brandskydd etc.

Tillståndsgivare

Kommun

Information om tillståndet

Förutom bygglov krävs ofta också en bygganmälan. Byggherren ska med bygganmälan visa att samhällets krav på byggnaden/anläggningen uppfylls. Bygganmälan ska göras minst tre veckor före byggstart och det är byggherren som ska lämna in anmälan.

Oavsett om byggåtgärderna kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden om arbetet handlar om att:

  • uppföra eller bygga till en byggnad
  • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning
  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)
  • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser.

Bygganmälan behövs inte för åtgärder som enligt lovfria enligt plan- och bygglagen och som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader. För åtgärder som är lovbefriade i detaljplanen och inre åtgärder som görs i dessa byggnader behöver du dock göra bygganmälan.

Lämna anmälan i god tid

Bygganmälan ska lämnas till stadsarkitektavdelningen minst tre veckor före planerad byggstart. Bygganmälan för ändring bör lämnas mycket tidigare än tre veckor före planerad byggstart. För vissa enklare byggnadsåtgärder kan bygganmälan lämnas i samband med ansökan om bygglov.

Tillsyn

Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan ska lämnas till byggnadsnämnden: Sölvesborgs kommun, Byggnadsnämnden, 294 80  Sölvesborg

Ansökningshandlingar

Blanketter/formulär för ansökan som kan laddas ner, fyllas i och bifogas på elektronisk väg via kommunens blankettarkiv på hemsidan

Kontakt och mer information

Kontaktperson Bygganmälan: Daniel Nilsson, tel: 0456-81 60 48
E-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-10-09 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »