Marklov, tillståndsförfarande

Tillstånd

Marklov

Tillståndet avser

Om du ändrar markens höjdläge mer än 50 centimeter, måste du söka marklov.

Tillståndsgivare

Kommun

Information om tillståndet

Om du avser att fylla upp – eller schakta ur – delar av en tomt, för att ändra markens höjdläge mer än 50 centimeter, måste du söka marklov. Marklov behövs dock bara inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område kan markåtgärder som ”väsentligt ändrar naturmiljön” kräva anmälan för samråd till länsstyrelsen enligt Miljöbalkens 12 kap 6 §.

Schaktning och fyllning som utgör förberedelser till byggnadsarbeten, kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet. Omfattar bygglovet ingen markredovisning kan det för markåtgärder i samband med byggandet även behövas ett separat marklov innan byggnadsarbeten får påbörjas.

På vissa ställen krävs marklov för trädfällning. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta stadsarkitektavdelningen.

Viktigt att veta:

  • Uppfyllnader eller stödmurar får inte orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn.
  • Urschaktningar eller uppfyllnader får aldrig innebära risk för ras eller sättningar.
  • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska alltid beaktas, det vill säga undvikas.
  • Uppfyllnader eller schaktningar för anläggande av nya ”skaftvägar” (i samband med tomtdelning) kräver också marklov.
  • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas om hand på din egen fastighet, det vill säga innanför de egna tomtgränserna, på ett välfungerande sätt. Uppfyllnader bör alltså helst inte göras ända fram till tomtgränsen, såvida inte du inte kommer överens med den berörda grannen om en gemensam uppfyllnad och/eller (enskild eller gemensam) stödmur i tomtgräns eller liknande.

Tillsyn

Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan ska lämnas till byggnadsnämnden: Sölvesborgs kommun, Byggnadsnämnden, 294 80  Sölvesborg

Ansökningshandlingar

Blanketter/formulär för ansökan som kan laddas ner, fyllas i och bifogas på elektronisk väg via kommunens blankettarkiv på hemsidan

Kontakt och mer information

Kontaktpersoner Bygglov: Terese Nilsson Karfwin, tel: 0456-81 63 66 eller Vesna Stevic, tel: 0456-81 60 72
E-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-12 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »