Rivningslov och rivningsanmälan, tillståndsförfarande

Tillstånd

Rivningslov och rivningsanmälan

Tillståndet avser

Rivningslov krävs för att få riva en byggnad eller delar av byggnad inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser.

Dessutom behövs en rivningsanmälan och ofta en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand.

Tillståndsgivare

Kommun

Information om tillståndet

Rivningslov krävs för att du ska få riva en byggnad eller delar av byggnad. Dessutom behövs en rivningsanmälan och ofta en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Rivningslov krävs inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser.

Lov för rivning ska beviljas, om inte

  • rivningsförbud gäller i det aktuella området
  • bostadsförsörjningsbehov föreligger
  • det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar bevarande.

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Följande handlingar ska biläggas ansökan om rivningslov:

  • Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas. Situationsplanen ritas normalt i skala 1:400.
  • Byggnadsritning bifogas vid behov. Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningen.

Ritningar ska inlämnas i tre exemplar och vara kopierade med svart på vitt papper samt nedvikta till A4-format.

Tillsyn

Kommunen utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan ska lämnas till byggnadsnämnden: Sölvesborgs kommun, Byggnadsnämnden, 294 80  Sölvesborg

Ansökningshandlingar

Blanketter/formulär för ansökan som kan laddas ner, fyllas i och bifogas på elektronisk väg via kommunens blankettarkiv på hemsidan

Kontakt och mer information

Kontaktperson Rivninglov och Rivnings anmälan: Niklas Haraldsson (byggnadsinspektör), tel: 0456-81 60 48
E-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo


Byggnadsinspektör
Niklas Haraldsson
Tel: 0456-81 60 48
E-post: niklas.haraldsson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-11-16 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »