Anmälningspliktiga lokaler, tillståndsförfarande

Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa; anmälan om vissa verksamheter enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Den som avser att driva följande verksamheter skall anmäla detta till miljöförbundet i god tid innan lokalen eller anläggningen tas i bruk.

  1. Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
  2. Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.
  3. Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, diatermi (mot generande hårväxt), fotvård, håltagning/piercing, hårvård, ljusbehandling (solarier), manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, rakning, skönhetsbehandling och hudvård, tatuering, laserbehandling, sjukgymnastik och zonterapi.
  4. Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Exempel här: Lokaler för undervisning; lokaler för barnomsorg; lokaler som används för lägerverksamhet; lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande; lokaler för vård eller boende enligt socialtjänsten; lokaler för boende/daglig verksamhet för människor med funktionshinder; lokaler för annat omhändertagande; lokaler för hälso- och sjukvård, tandvård och liknande.
OBS! De större verksamheter som också är anmälningspliktiga enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, t.ex. akutsjukhus och andra sjukhus, bör inte anmälas enligt 38 § i samma förordning.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Miljöförbundet Blekinge Väst
Telefon: 0456-81 67 70--71
E-post: miljokontoret@miljovast.solvesborg.se
www.miljovast.se »
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-02-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »