Tobak, tillståndsförfarande

Försäljning av tobak är anmälningspliktig.

Anmälningsplikten omfattar såväl permanent som tillfällig försäljning.

Anmälan

I Sölvesborgs och Olofströms kommun görs anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst, via anmälningsblankett som du hittar till höger eller via vårt blankettarkiv.

I Karlshamns kommun görs anmälan till Karlshamns kommun, telefon 0454-811 00. Information och blankett finns på Karlshamns kommuns webbsida.

Försäljningsregler

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
 • Det är den som säljer som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall skall legitimation begäras.
 • Från och med den 1 januari 2006 får tobaksvaror som säljs till konsumenter inte säljes i form av lösa cigaretter eller i förpackningar som färre än 19 cigaretter.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av tobak skall utöva egentillsyn över försäljningen.

Ansvar

Verksamhets ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Rökning är förbjuden på dessa platser

 • I lokaler som är avsedd för barnomsorg, skolverksamhet och liknande samt på motsvarande områden utomhus.
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och dess lokaler som resande använder.
 • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när serveringen sker utomhus.
 • I offentliga lokaler.

Rökförbud på serveringar

 • Gäller från den 1 juni 2005.
 • Gäller även ställen som inte har tillstånd att servera alkohol.
 • Det gäller hela lokalen även där inte förtäring sker, dvs toalett, bar, dansgolv mm.
 • Gäller även vid uthyrning av serveringsställen till slutna sällskap.
 • Gäller även i serveringstält och liknande av mer tillfällig natur.
 • Gäller inte uteserveringar om luftväxlingen motsvarar en utemiljö. För mycket vind- och regnskydd kan göra att röken inte kan luftas bort och då är det rökförbud.

En uteservering ska ha sådan luftgenomströmning så det motsvara luftgenomströmningen i utomhusmiljön. För mycket vind- och regnskydd kan göra att tobaksröken stannar kvar inom serveringområdet och då är rökning förbjuden.

Rökrum

 • Inget krav.
 • Får ej överstiga 25 % av den del av serveringsställets yta vilken gästerna har tillträd till.
 • Ej mindre än 10 m².
 • Frånluftsflödet i rökrum behöver normalt uppgå till minst 20 l/s och person. Mekaniskt.
 • Ventilationen från rökrummet ska kopplas så att andra lokaler ej påverkas.
 • Mat och dryck får ej föras in i rökrum.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Miljöförbundet Blekinge Väst
Telefon: 0456-81 67 70--71
E-post: miljokontoret@miljovast.solvesborg.se
www.miljovast.se »
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-02-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »