Beredskap för olyckor & kriser

Kommunens roll vid kriser och stora olyckor

Kommunen har en viktig roll i samband med större olyckor och kriser.

För det första driver kommunen ett antal verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Exempel på dessa är äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kommunen har därför en plan för hur kriser och stora olyckor ska hanteras. Planen grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Vid en kris som berör många människor ska kommunen även verka för att i största möjliga mån förse sina invånare med information. Denna webbplats (www.solvesborg.se) är en av de viktigaste informationsvägarna vid en kris. Det är också bra att lyssna på Sveriges Radio Blekinge som förmedlar information från kommunen när något händer.

Krisledning

Om vår ort drabbas av en stor olycka eller kris sammankallas kommunens krisledning. Denna grupp består av personer som även i normala fall har ledningsansvar eller specialistkunskaper inom olika områden.

Krisledningsnämnd

Skulle krisen bli väldigt omfattande kommer istället krisledningsnämnden att fatta de avgörande besluten. Krisledningsnämnden består av ledande politiker. Vid stora krissituationer kan denna nämnd komma att ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

POSOM

Utöver kommunens krisledning och krisledningsnämnd, har kommunen även en grupp som kallas POSOM » till sitt förfogande vid kriser eller stora olyckor.

  

Gå direkt till:

Nationell krisinformation

På Krisinformation.se hittar du samordnad, nationell information

www.krisinformation.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-09-27 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »