Barn- och utbildningskontoret

Inrymmer förvaltningens centrala funktioner för ledning, verksamhetsstöd, skol-IT, administration inom förskola/pedagogisk omsorg och kvalitetsarbete samt nämndens administration.

 

Martin Eksath

Förvaltningschef   816224
Patrik Grimmesjö Verksamhetschef skola/förskola   816225
Lena Mattsson Nämndsekreterare
(diarium, nämndsadministration,
fondadministration, webredaktör)
  816190
Ann Raae-Persson Samordnare förskola/barnomsorg
(placering av barn i förskola,
pedagogisk verksamhet)
  816032
Jennie Andersson Barnomsorgsadministratör
(barnomsorgsfakturering, 
kontroll av barnomsorgskön) 
  816302
Lena Ysberg Skolskjutshandläggare
(handläggning och beslut)
  816192
Anders Borgman Kvalitetsutvecklare
(uvärderingar, uppföljning,
statistik, kvalitetsutveckling)
  816232
Mattias Åberg Personalspecialist
(rekrytering, bemanning, lag- och
avtalstolkning, personalutveckling
  816333
Helena Thagesson Ekonomisekreterare
(budget, bokslut, fakturering)
  816364
Joachim Fryklund Skol-IT-samordnare
(Systemansvarig Skolportalen, 
webredaktör, inköpsansvarig för IT)
  816217
Fredrik Belfrage Fritidsgårdsföreståndare
(Aktivitetshuset Skofabriken)

  816329       

Anny Björk
Värdegrundsfrågor
  816450

Christina Nordin

Värdegrundsfrågor   816038

Göran Lindgren

Samordnare skola
(statsbidrag, skolplaceringar)
  816198

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Barn- och utbildningskontoret Stadshuset Våning 2
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
buk@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »