Kontaktuppgifter Barn och utbildningskontoret

Inrymmer förvaltningens centrala funktioner för ledning, verksamhetsstöd, skol-IT, administration inom förskola/pedagogisk omsorg och kvalitetsarbete samt nämndens administration.

Kontaktvägar:

Utbildningschef Lars Ericsson
Tel: 0456-81 61 91
E-post: lars.ericsson@solvesborg.se

Verksamhetschef skola och förskola Martin Åsman 
Tel: 0456-81 62 22
E-post: martin.asman@solvesborg.se

Nämndsekreterare Lena Mattsson
(diarium, kallelser, protokoll, förtroendemannaarvoden, fondadministration, webredaktör, sekreterare i ledningsgrupper)
Tel: 0456-81 61 90
E-post: lena.mattsson@solvesborg.se

Samordnare förskola Ann Raae-Persson
(placering av barn i förskola, pedagogisk verksamhet)
Tel:  0456-81 60 32
E-post: ann.raae@solvesborg.se

Förskoleassistent Siw Svensson
(barnomsorgsfakturering, kontroll av barnomsorgskön)
Tel: 0456-81 63 02
E-post: siw.svensson@solvesborg.se

Skolskjutshandläggare Lena Ysberg
(handläggning och beslut)
Tel: 0456-81 61 92
E-post: lena.ysberg@solvesborg.se

Kvalitetsutvecklare Anders Borgman
(utvärderingar, uppföljning, statistik, kvalitetsutveckling)
Tel: 0456-81 62 32
E-post: anders.borgman@solvesborg.se

Personalsekreterare Mattias Åberg
(rekrytering, bemanning, personalutveckling, lag- och avtalstolkning)
Tel: 0456-81 63 33
E-post: mattias.aberg@solvesborg.se

Ekonomisekreterare Helena Thagesson 
(budget, bokslut, fakturering)
Tel: 0456-81 63 64
E-post: helena.thagesson@solvesborg.se

Skol-IT Joachim Fryklund
(Systemansvarig Skolportalen, webredaktör, IKT-utbildare för personal i förskola och grundskola, inköpsansvarig för IT)
Tel: 0456-81 62 17
E-post: joachim.fryklund@solvesborg.se

Fritidsgårdsföreståndare Fredrik Belfrage
(Aktivitetshuset Skofabriken)
Telefon: 0456-81 63 29
E-post: fredrik.belfrage@solvesborg.se

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Barn- och utbildningskontoret Stadshuset Våning 2
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
E-post: buk@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-04-08 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »