Regler för kommunalt kulturpris

Gäller från: 2002-01-01  Antagen: 2001-11-26 §114

1.

Sölvesborgs kommun skall årligen utdela ett kulturpris i pengar.

Priset utdelas vid tidpunkt som kommunfullmäktiges ordförande finner lämplig.

2.

Kulturpriset skall helt eller delvis tilldelas en eller flera personer eller sam­manslutningar av personer med nära anknytning till Sölvesborgs kommun. Priset skall lämnas till den eller dem som gjort värdefulla insatser på kulturområdet.

3.

Beslut om vem eller vilka som skall tilldelas kulturpris fattas av kommunens kulturpriskommitté, som består av kommunfullmäktiges ordförande, kom­munstyrelsens ordförande, fritids- och kulturnämndens ordförande och vice ordförande (från annan partigrupp än ordföranden) samt stadsarkitekten och kulturansvarige eller innehavare av motsvarande befattningar i framtiden.

4.

Förslag till kulturpristagare skall ha inkommit före den 30 april varje år till kulturpriskommittén.

5.

Kulturpriset uppgår för närvarande till 20 000 kronor. Det ankommer på fritids- och kulturnämnden att årligen i budget begära anslag för ändamålet.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »