Regler för fritidsstudier

Gäller från: 2008-04-03  Antagen: 2008-04-03 §33

1.

Bidrag till fritidsstudier kan beviljas tillsvidareanställd personal vid kommunen under förutsättning att studierna

  1. är värdefulla för den anställning vederbörande innehar hos kommunen eller omfattar allmänt kompetenshöjande utbildning inom ämnena data, engelska, tyska och samhällskunskap.
  2. sker vid den kommunala vuxenutbildningen, kursverksamhet anordnad av studieförbund, högskola, universitet eller annan kursverksamhet.

2.

Framställning om bidrag görs innan studierna påbörjas till personalkontoret.

Till framställningen fogas kursprogram, ev litteraturförteckning och övriga uppgifter som kan behövas för bedömning av kursinnehållet och kostnaderna.

3.

Personalkontoret begär yttrande från det verksamhetsområde där vederbö­rande är anställd.

4.

Bidrag utgår med 75 % av kostnaderna för kursavgifter och litteratur. Bidrag utgår också till resekostnader och ev boendekostnader (högst 100:-/natt) för studiernas genomförande. Totalt kan bidrag utgå med högst 10 % av gällande basbelopp (för 2008 = 4 100:-). Dessa kostnader belastar personalutskottets utbildningsanslag.

Bidrag utgår högst en gång per kalenderår.

5.

Avser utbildningen minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning kan ledighet med bibehållen lön beviljas för tentamensförberedelser, tentamen, projektarbete, studieresa eller liknande som är förbundet med studierna. Ledigheten beräknas enligt följande:

Högskolepoäng/1,5 x 0,5 = ledighet i dagar

Vikariekostnad, lön under ledighet etc. belastar respektive förvaltning/enhets budget.

6.

Bidrag enligt punkt 4 utbetalas efter studiernas avslutande, sedan den anställde uppvisat intyg om genomgången godkänd utbildning samt kvitto på erlagda kostnader.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »