Kommunens annonsering

Gäller från: 1992-01-01  Antagen: 1991-11-25 §188

1.

Annons med tillkännagivande av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde (s.k. avkortad annons), införs i Sölvesborgs-Tidningen och Sydöstra Sveriges Dagblad.

2.

Kommunens platsannonsering skall ske enligt rekryteringstekniska principer, vilket innebär att annonseringens omfattning och urval av annonsorgan prövas från fall till fall.

3.

Övriga annonser av allmänt intresse skall införas i Sölvesborgs-Tidningen och Sydöstra Sveriges Dagblad, såvida inte lag eller författning föreskriver annat eller andra särskilda omständigheter föreligger.

4.

Reglerna gäller fr.o.m. den 1 januari 1992 och tills vidare.

_____

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »