Regler för kemisk ogräsbekämpning

Gäller från: 1993-11-01  Antagen: 1993-10-22 §181

1 §

Kemisk bekämpning av ogräs är inte tillåten på mark som dispone­ras av Sölvesborgs kommun.

2 §

Finns det särskilda skäl får miljöchefen medge undantag från förbudet, om tidpunkt, plats och avsett medel för bekämpningen kan godtas.

3 §

Medges undantag skall det innan bekämpningen påbörjas sättas upp anslag på platsen för bekämpningen. Anslaget skall ange när bekämpningen skall ske och vilket bekämpningsmedel som kommer att användas. Innan an­slaget sätts upp skall det ha godkänts av miljöchefen.

_____

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-05-25 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »