Taxa för uthyrning av skollokaler

Gäller från: 1997-01-01  Antagen: 1996-11-25 §164
Gäller från: 2011-01-01  Antagen: 2010-11-29 §133
Gäller från: 2012-08-01  Antagen: 2012-06-25 §56

Allmänna regler

För föreningars och organisationers ordinarie verksamhet upplåts kommunägda lokaler och anläggningar enligt gällande taxor.

Vid uthyrning av samma typ av lokaler och anläggningar för enskilda samt för föreningar och enskilda som inte tillhör kommunen tillämpas särskild taxesättning, vilken framgår av nedanstående redovis­ning.

Vid uthyrning till ungdomar under 18 år skall minst två vuxna, t ex föräldrar eller lärare, ansvara för och medverka vid uthyrningstillfället.

Av kommunen utfärdade ordningsregler enligt särskilt PM gäller vid all uthyrning.

 

Tillämpningsbestämmelser och taxor

Taxa 1

Gäller för uthyrning till föreningar och organisationer som är registrerade och bidragsberättigade hos fritids- och kulturnämnden eller barn- och utbildningsnämn­den i Sölvesborg. Gäller även för politiska organisationer som uppbär partistöd samt till dem knutna kommundelsföreningar. Föreningstillhörighet berättigar inte till avgift enligt taxa 1 (ex. tennis och badminton) om bokningen är personlig.

Taxan framgår av nedanstående redovisning för respektive lokal/anläggning, undantag görs för s.k. träningsläger med övernattning som bestäms enligt särskild taxa.

Taxa 2

Gäller för uthyrning till övriga föreningar och organisationer samt till privatpersoner i Sölvesborgs kommun.

Taxan framgår av nedanstående redovisning för respektive lokal/anläggning, undantag görs för s.k. träningsläger med övernattning som bestäms enligt särskild taxa.

Taxa 3

Gäller för uthyrning till föreningar, organisationer och privatpersoner som inte tillhör kommunen.

Taxan framgår av nedanstående redovisning för respektive lokal/anläggning undantag görs för s.k. träningsläger med övernattning som bestäms enligt särskild taxa.

 

Taxa avseende lokaluthyrning i förskole- och skollokaler

Avser lokaler i Bokelundsskolan, Falkviksskolan, Furulundsskolan, Havelidens skola, Hjortakroksskolan, Högtofta skola, Hörviks skola, Mjällby skola, Möllebacksskolan och Norje skola. Avser också lokaler för lägerövernattning, möten o liknande i förskolelokaler.

Lektionssal
Taxa 1 50 kr/tim
Taxa 2 70 kr/tim
Taxa 3 120 kr/tim

Matsal
Taxa 1 80 kr/tim
Taxa 2 175 kr/tim
Taxa 3 300 kr/tim

Specialsal (trä-, metall- och textilslöjdsal, bildsal och hem- och konsumentkunskapssal)
Kontakt med salsansvarig måste tas före uthyrning.
Taxa 1 80 kr/tim
Taxa 2 100 kr/tim
Taxa 3 200 kr/tim

Aula, Bokelundsskolan
Taxa 1 200 kr/tim (dock lägst 300 kr)
Taxa 2 350 kr/tim (dock lägst 500 kr)
Taxa 3 500 kr/tim (dock lägst 1200 kr)

Aula, Furulundsskolan
Taxa 1 175 kr/tim (dock lägst 250 kr)
Taxa 2 250 kr/tim (dock lägst 600 kr)
Taxa 3 400 kr/tim (dock lägst 1000 kr)

 

Övriga lämpliga skol- och förskolelokaler vid övernattning

Taxa 1 Fast avgift om 300:-/dag och lokal

Taxa 2 Fast avgift om 300:-/dag och lokal

Taxa 3 Fast avgift om 300:-/dag och lokal samt 50 kronor per sovplats och natt.

Antal platser efter genomgången brandskyddstillsyn.

 

Städning och vaktmästeriservice

  • Lokalen ska efter uthyrning vara städad.
  • Behov av städning och vaktmästeriservice debiteras till verkliga kostnader.
  • Vid bokningstillfället vid medborgarkontoret bestäms om städning och vaktmästarservice.
  • Städutrustning ingår inte.

 

Utrustning

Hyresbeloppet avser endast lokaler med befintlig grundutrustning.

Den som hyr står eventuell övrig utrustning.

 

Övriga kostnader

Den som hyr står för kostnader i samband med fellarm och debiteras 1 200 kr.

För sent återlämnad nyckel debiteras 300 kr.

Förlorad nyckel debiteras 1 500 kr.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-07-30 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »