Taxa för uthyrning av sammanträdesrum

Gäller från: 1993-07-01  Antagen: 1993-06-21 §90
Gäller från: 2013-01-01  Antagen: 2012-12-17 §134
Gäller från: 2014-01-01  Antagen: 2013-11-18 § 98

(På avgifterna enligt denna taxa tillkommer lagstadgad mervärdesskatt) 

1 §

Sammanträdeslokalerna i Stadshuset upplåtes kostnadsfritt för s k "interna möten" till

 

  • Förvaltningar
  • Politiska partier (vuxenorganisationer) med representation i kommunfullmäktige
  • Samarbetsorganisationer till kommunen
  • Sammankomster som kommunen bjuder in till
  • Fackliga organisationer med kommunalt anställda medlemmar

2 §

Under Medborgarkontorets öppettider upplåts sammanträdesrummen Bassängen, Galleriet, Nicolai, Loftet och Slottet till föreningar som är registrerade hos Sölvesborgs kommun samt till ideella organisationer.

 

Bokning och fakturering sker via Medborgarkontoret 

Hyran utgör                                                                      
75 kronor/timme

 

 

 

    

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-01-17 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »