Ljudklipp från kommunfullmäktige
21 juni, 2010

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna unde Ljudklipp. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna on-line. Högerklicka och Spara mål som ...

 

 Ärende  Ljudklipp
Sammanträdets öppnande Ärende 1
Utdelning av 2010 års miljöpris Ärende 2
Organisation för arbetsmarknadsåtgärder Ärende 3
Samverkansavtal Blekinge Väst Ärende 4
Förslag till beslut om godkännande av avtal om köp av fastigheten Norje 7:10; Säggalycke/Sunnabo Ärende 5
Utredning om en eventuell sammanslagning av kommunalförbunden Sambos och Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg Ärende 6  
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge 2010+ Ärende 7  
Förslag till Krisledningsplan och Riktlinjer för kriskommunikation Ärende 8 
Revidering av plan för delegation av kommunfullmäktiges beslutanderätt i ärende rörande strandskyddsdispenser Ärende 9 
Förslag till beslut om länsgemensam samverkan avseende medicinska hjälpmedel Ärende 10 
Mottagande och boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande asylsökande barn Ärende 11 
Förslag till beslut om godkännande av avtal om övergång av ansvar för hemsjukvård Ärende 12 
Inrättande av tjänst med anledning av projektet ”Socionom i öppenvård” Ärende 13 
Delårsrapport 1 Ärende 14 
Kompletteringsbudget 1/2010 Ärende 15 
Budget 2011 – Ramar Ärende 16 
Inbjudan att teckna förlagslån i Kommuninvest ekonomisk förening Ärende 17
Svar på motion avseende etik och miljö vid upphandling av varor och tjänster Ärende 18 
Svar på motion gällande hissar i Sölvesborgshems fastigheter Ärende 19 
Meddelande Ärende 20

  Gå direkt till:

  Skicka en kommentar om innehållet på sidan
  Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange ett meddelande!

  Ange en riktig e-postadress!

  Filen var för stor! Välj en mindre.

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Tipsa en vän
  Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange din väns namn!

  Ange din väns e-postadress!

  Ange ditt namn!

  Ange din e-postadress!

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Uppdaterad: 2010-09-29 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
  Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
  Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

  In English

  Tourist information in English »

  Auf Deutsch

  Vorgewählte Informationen auf Deutsch »