Ljudklipp från kommunfullmäktige
27 september, 2010

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna unde Ljudklipp. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna on-line. Högerklicka och Spara mål som ...

     

 Ärende  Ljudklipp
Sammanträdets öppnande Ärende 1
Information om medborgarundersökningen Ärende 2
Godkännande av avtal om ansvar för tillstånd och tillsyn för expolsiva varor Ärende 3
Förslag till beslut om tillägg till Reglemente för Byggnadsnämnden Ärende 4  
Antagande av detaljplan för del av Sölvesborg 5:53 - Nya bostäder väster om Harstigen och Hjortronstigen Ärende 5
Begäran om regeringsprövning avseende anläggning för vindkraft Blekinge Offshore i Hanöbukten, Sölvesborgs och Karlshamns kommun, Blekingelän Ärende 6
Förslag till beslut om godkännande av avtal och köp av del av fastigheten Högtofta 1:22 Ärende 7 
Förslag till beslut angående ansökan om dispens från strandskyddet för uppförande av förrådsbod på fastigheten Istaby 44:2 Ärende 8 
Förslag till beslut angående ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av nytt orangeri och uthus på fastigheten Sandbäck 1:15 Ärende 9 
Förslag till beslut angående ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av enbostadshus på fastigheten Sandbäck 1:54 Ärende 10
Förslag till beslut angående ansökan om dispens från strandskydd för ändad användning från förråd till bostad i komplementbyggnad på fastigheten Siretorp 5:20 Ärende 11 
Förslag till beslut angående ansökan om dispens från strandskydd för ändrad användning från kiosk till bostad på fastigheten Siretorp 9:58 Ärende 12
Förslag på beslut om enhetstaxa vid tecknande av planavtal Ärende 13
Årsredovisning 2009 - Samordningsförbundet i Blekinge län, FINSAM Ärende 14
Revisionsberättelse avseende år 2009 samt beviljande av ansvarsfrihet - Samordningsförbundet i Blekinge län, FINSAM Ärende 15
Motioner inom följande områden

Ärende 16 -
avtal med Migrationsverket

Ärende 17 -
Seniorboende

Ärende 18 -
Ogräsbekämpning

Ärende 19 -
Införande av "Nattis"

Ärende 20 -
"delad tur" inom äldreomsorgen

Ärende 21 -
matleverens till äldre

Ärende 22 -
utökad gymnastik i skolan

Ärende 23 -
ordningsregler i kommunens skolor

Meddelanden Ärende 24

  Gå direkt till:

  Skicka en kommentar om innehållet på sidan
  Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange ett meddelande!

  Ange en riktig e-postadress!

  Filen var för stor! Välj en mindre.

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Tipsa en vän
  Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange din väns namn!

  Ange din väns e-postadress!

  Ange ditt namn!

  Ange din e-postadress!

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Uppdaterad: 2010-09-29 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
  Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
  Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

  In English

  Tourist information in English »

  Auf Deutsch

  Vorgewählte Informationen auf Deutsch »