Dialogmöte med allmänheten

Sölvesborgs centrums styrkor, svagheter, möjligheter och visioner från centrumträffen 26 oktober 2010 på Furulundskolan.

Styrkor:

 • Mångfald, t ex olika butiker, kultur, natur
 • Småbutiker och företagstätt
 • Centrumboende
 • Social närhet och tryggt
 • Närhet = korta avstånd
 • Äldre bebyggelse
 • Historien
 • Medeltida staden
 • Kulturarv
 • Stenbeläggningar
 • Kyrkan
 • Fri parkering och P-skiva
 • Tomma områden till parkering
 • Närhet till naturen och skogen
 • Närhet till pendling och kommunikation
 • Småskalighet och tillgängligt
 • Vacker och mysig
 • Charm småstadsidyll
 • Bra caféer och restauranger
 • Närhet till skolan
 • Vackra parker
 • Lekplatsen
 • Bibliotek
 • Småbåtshamn
 • Närhet till vatten

Svagheter:

 • Minskning av affärslokaler
 • För lite kundunderlag och tomma butikslokaler som är små/dåliga
 • Inga ”kedjeföretag”
 • Fler nya företag stora o små
 • Saknas större lokaler i centrum som är handikappanpassade
 • För lite turistattraktioner
 • För lite kulturaktiviteter, ex söndagsöppet på biblioteket
 • Naturligt inflöde i stan
 • Framkomlighet vintertid för cyklister
 • Dålig parkeringsmoral
 • Järnvägsgatan - trafikbuller och trafikfara vid ICA-utfarten
 • Tydlig parkeringsplan
 • Enkelriktade gator
 • Parkeringsmöjligheter för husbil och latrintömning
 • För lite för ungdomar
 • Att inte apoteket ligger vid torget samt ingen torghandel
 • Avsaknad av trottoarer i centrum
 • Ta bort stenkaren på Södergatan
 • Järnvägsövergång Hamngatan
 • Havsuddens hamnkrog
 • Utveckla allmänna kommunikationer
 • För lite dialog med medborgare och passiva medborgare
 • Stadsambassadör
 • Sopptipp söder om silosen
 • Silosarna bort
 • Finansiering av bron saknas
 • Ambulans saknas nattetid

Möjligheter:

 • Utveckla innerhamnsområdet
 • Utöka central marina i hamnen
 • Bygg om lokstallarna till ungdomens hus
 • Strandpromenad hela vägen
 • Husbilar vid ”Brödtjuven”
 • Utnyttja de tomma ytorna till byggnation
 • Mark för industri o bostäder
 • Bostäder vid bussgaraget
 • Turismen
 • Bättre tågförbindelser på sikt
 • Parkeringsplatser för bussar
 • Promenad och cykelstråk längs havet
 • Central Park (typ New York)
 • Går att göra fler parkeringar
 • Bättre cykelväger samt cykelled från bron till Netto
 • Lätt ta sig ut på landet via bron
 • Rusta och öppna upp Havsudden
 • Räkrestaurangen
 • Disco på Havsudden
 • Isbana på torget (schack på sommaren)
 • Flytta serveringar ut på torget
 • Liten fast scen på Stortorget
 • Matbutik vid torget
 • Befolkningsökning
 • Handel efter folks behov
 • Dölj spårområdet med häckar
 • Rådhuset – göras mera publikt, flytta dit politiska ledningen ger mer kontakt med allmänheten.
 • Rådhuset – Besök- och visningscenter som beskriver industrins historiska utveckling i
 • Bygga på parkeringen bakom Rådhuset för Turist- och Kulturförvaltningen
 • Bowlingbana

Hot:

 • Stigande havsnivåer
 • Befolkningsutveckling (för få unga) och vikande skatteunderlag
 • För lite underlag för handel och affärsnedläggelser
 • Inköpsresor väster o öster ut
 • Handel på internet
 • Hög avgift för torghandel
 • Nymölla läggs ner
 • Regionutveckling
 • Utarmad stad/affärsliv p.g.a. svikande kunder
 • Dåligt med arbetstillfälle
 • Dåliga fastighetsägare som inte sköter sina hus och dyra hyror
 • Bilism i centrum
 • För lite cykelhandlare
 • Avsaknad av trottoarer och dåligt med parkering
 • Ökad kriminalitet
 • Tröghet o passivitet
 • Långt mellan ord o handling i kommunledning
 • Energislösande fastigheter
 • Monopolverksamhet
 • Höghus
 • För storslagna visioner med bron, antal invånare
 • Planera ett för stort centrum i förhållande till stan
 • Inte ha klar målbild för stans identitet
 • Media - negativa vinklingar
 • Passivt näringslivsklimat
 • Stan blir en pendlingsstad och man ska enbart bo i Sölvesborg
 • Tänk om tåget inte stannar i stan

Visioner:

 • Fiskbutik
 • Skridskobana på torget, typ Louvren
 • Glasa in hela centrum
 • Glastak över Södergatan
 • Rådhuset som museum
 • Citybike, (lånecykel) nära parkering med reklam
 • Kryssningsfartygsbesök
 • Torsbåten tillbaka, skärgårdstrafik
 • Uthyrning av båtar (ekor)
 • Färjelinje till Bornholn, Hanö, Tredenborg och V. Näs
 • Vattenaktiviteter Havsudden ”upprustning
 • Kallbadhus (Havsudden ev. innan Sjöbodarna)
 • Kafé på Kaninholmen
 • Linbana över viken
 • Sölvesborgshem ner till hamnen
 • Rensa upp! Förläng härmed strandpromenaden
 • Varvet återöppnas
 • Lions tåg hela sommaren + till badstranden
 • Levande centrum med butiker och torghandel
 • Affärscentrum söder om Hästtorget
 • Fylla alla tomma lokaler
 • Utescen och uteteater
 • Högskoleutbildning mycket specialinriktad
 • Rondell vid Sölvekrysset
 • Nettorondellen – utsmyckning och belysning. Designtävling för invånarna i Sölvesborg
 • Klockan på Tingshuset ska gå
 • Ta in topparkitekter som gör byggnader i modern arkitektur längs järnvägen mot Netto
 • Att det ska vara självklart att bo här för alla åldrar
 • Bra balans av boende och arbetsplatser
 • Energisatsning
 • Entreprenörsverksamhet i form av ”prova på verksamhet”
 • Nya centrum utvecklas varsamt med bevarande av kulturella värden
 • Att Sölvesborg fortsätter att utvecklas med naturen nära
 • Dansställe
 • Ungdomsgård typ Olofströms Aktivitetshus
 • Utomhuspaviljong i järnvägsparken ”musiksnäcka” typ Rosenkällan i Karlshamn
 • Gamla Lokstallarna - använda till ungdomsgård kvällstid och på dagtid inom- och utomhusservering för vuxna.
 • Bilfritt framför Rådhuset samt nästan hela torget

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2010-11-30 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »