Detaljplan för Hosaby 11:132 m.fl.

Ändring av detaljplan för del av Hosaby 11:132 m.fl. Hörviks samhälle, Sölvesborgs kommun

Enligt gällande detaljplan är det aktuella planområdet avsett främst för enbostadshus men även sammanbyggda hus är möjligt. Utöver de bebyggda tomterna består området i huvudsak av skogsmark. Den underliggande detaljplanens planområdesgräns sammanfaller med gränsen för planändringen.  Syftet med planändringen är att ändra planbestämmelsen angående antal våningar för att göra det möjligt att även bygga två våningar. Våningsbegreppet kompletteras av nockhöjder för huvudbyggnad och komplementbyggnader. Möjligheten att bygga suterrängplan utökas för att göra detaljplanen mer flexibel.  En tidigare ändring av detaljplanen, vilken vann laga kraft den 29 oktober 2008, upphävs och ersätts av denna planändring.

Genomförandebeskrivning »
Planbeskrivning »
Planbestämmelser »
Bilaga 1 »
Bilaga 2 »
Bilaga 3 »
Bilaga 4 »
Bilaga 5 »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitektavdelningen
Telefon: 0456-81 63 63, 66 
stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-02-17 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »