Ljudklipp från kommunfullmäktige
14 februari, 2011

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabllen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna on-line. Högerklicka och Spara mål som ...

     

 Ärende  Ljudklipp
Sammanträdets öppnande Ärende 1
Information från samverkansförbundet FINSAM. Ärende 2
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. Ärende 3
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen. Ärende 4  
Godkännande av avtal om köp av fastigheten Fotografen 1. Ärende 5

Godkännande av avtal om köp av fastigheten Sissebäck 1:3 m.fl., mark för nytt bostadsområde vid Grönadal.

Ärende 6
Godkännande av avtal om fastighetsreglering avseende Sölvesborg 3:1, Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB. Ärende 7 
Val av krisledningsnämnd. Ärende 8 
Mottagande och boende för ensamkommande asylsökande barn. Ärende 9 
Inrättande av tjänst för energi- och klimatrådgivning samt energieffektivisering. Ärende 10
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Mjällby 8:164. Ärende 11 

Upphävande av tilläggsavtal avseende Strandvallen - Mjällby AIF.

Ärende 12
Avsägelser av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Ärende 13
Avsägelser av uppdrag som ersättare i fritids- och kulturnämnden. Ärende 14
Fyllnadsval - Blekingetrafiken AB - Representanter utöver ombud. Ärende 15
Motion om att en offentlig toalett färdigställs i området runt gästhamnen. Ärende 16
Enkel fråga om man har tänkt på hur etableringen av secondhandbutiken för funktionshindrade kommer att påverka övriga handeln? Ärende 17

Meddelande.

Ärende 18

  Gå direkt till:

  Skicka en kommentar om innehållet på sidan
  Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange ett meddelande!

  Ange en riktig e-postadress!

  Filen var för stor! Välj en mindre.

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Tipsa en vän
  Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
  * = Obligatorisk uppgift

  Ange din väns namn!

  Ange din väns e-postadress!

  Ange ditt namn!

  Ange din e-postadress!

  Ange vad är det för veckodag idag!

  Uppdaterad: 2011-02-16 Ansvarig: Webmaster
  Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
  Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

  In English

  Tourist information in English »

  Auf Deutsch

  Vorgewählte Informationen auf Deutsch »