Detaljplan för Hörby 16:31, 16:32 och 16:78 m fl

Planområdet är beläget i södra delen av Mjällby samhälle och gränsar i öster till Remelinvägen, i norr till Västra Mjällbyvägen i söder till Listervägen samt i väster till befintlig bebyggelse med bostäder och verksamheter. Den största delen av planområdet är idag utbyggt för handel - Extra Mjällby som är Listerlandets största dagligvaruhandel. Planförslaget syftar till att utöka dagens användning till att även omfatta bl.a. trädgårdsmarknad. Planområdet föreslås omfatta icke störande verksamheter, handel, kontor och bostäder.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-04-19 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »