Ljudklipp från kommunfullmäktige 12 september, 2011

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabellen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna on-line. Högerklicka och Spara mål som ... 

 

 Ärende  Ljudklipp
Sammanträdets öppnande. Ärende 1
Information om barnfattigdomen. Ärende 2
Ny förbundsordning för Region Blekinge. Ärende 3
Nytt avtal för medlemmarna i Kommuninvest. Ärende 4  
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Siretorp 5:23. Ärende 5

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på fastigheten Valjeviken 2, (Strandhyddevägen 1).

Ärende 6
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl. Ärende 7 
Ny regional kollektivtrafikmyndighet. Ärende 8 
Revidering av reglemente för fritids- och kulturnämnden (FFS 2.4). Ärende 9 
Svar på motion om ogräsbekämpning. Ärende 10
Svar på motion om handläggning av strandskyddsfrågor. Ärende 11 
Svar på motion om matleverans till äldre. Ärende 12
Avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Ärende 13
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Ärende 14
Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ärende 15
Meddelande. Ärende 16

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-09-13 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »