Ändring av detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 m.fl, Kämpaslättens företagsområde

Syftet med planändringen är att ändra planbestämmelsen angående användningen av kvartersmark så att handel med livsmedel och dagligvaror blir tillåten inom planändringsområdet.

Byggnadsnämnden gör bedömningen att detaljplanen ej medför betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kapitlet 34 paragrafen och miljöbalken 6 kapitlet 11 paragrafen. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning ej upprättats.

Planen handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 7 paragrafen. Samrådstiden är från och med måndagen den 14 november 2011 till och med måndagen den 5 december 2011.

Om du har synpunkter ska du lämna dessa skriftligt till Byggnadsnämnden senast måndagen den 5 december 2011. Adress: Byggnadsnämnden, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg. Den som inte har lämnat synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta ändringen av detaljplanen.

Ytterligare information i ärendet kan lämnas av stadsarkitektavdelningen, tel. 0456-81 63 63 -- 66 och planeringsarkitekt Karoline Lindén, tel. 0456-81 60 51.

Samrådshandlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitektavdelningen
Telefon: 0456-81 63 63, 66 
stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-11-20 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »