Ljudklipp från kommunfullmäktige 21 november, 2011

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabellen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna on-line. Högerklicka och Spara mål som ... 

 

 Ärende  Ljudklipp
Sammanträdets öppnande. Ärende 1
Sammanträdesdagar 2012. Ärende 2
Ändrade regler för reservation och köp kommunal villatomt. Ärende 3
Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Pukavik 1:125. Ärende 4  
Förslag till avtal om juserat ägarbidrag till kollektivtrafiken mm. Ärende 5

Godkännande av utbyggnadsplan för allmänna VA-nätet 2012; Sölvesborg Energi.

Ärende 6
Förslag till bildande av nya samt justering av befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Sandviken och Västra Näs. Ärende 7 
Taxa för allmänna vatten-, och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun 2012. (FFS 7.4). Ärende 8 
Förslag till ny renhållningstaxa att gälla fr.o.m. den 1 januari 2012. (FFS 7.5). Ärende 9 
Budget 2012. Ärende 10
Ekonomisk flerårsplan 2012-2014. Ärende 11 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Ärende 12
Motion angående samåkningsplats i Sölvesborgs kommun. Ärende 13
Motion om samarbete mellan Sölvesborg-, Olofström-, och Karlshamns kommuner avseende ett visionsarbete för framtiden och ett centrum i Pukavik. Ärende 14
Meddelande. Ärende 15

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-11-24 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »