Ljudklipp från kommunfullmäktige 13 februari, 2012

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabellen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och Spara mål som ... 

 

 Ärende  Ljudklipp
Sammanträdets öppnande. Ärende 1
Information om projektet "Utveckling av kultur och värderingar. Ärende 2
Förslag till detaljplan för del av Hörby 3:111 m.fl. – Mjällby företagsområde. Ärende 3
Förslag till detaljplan för Hosaby 16:22 m.fl. – Förskola och Bostäder. Ärende 4  
Förslag till revidering av nya taxor och avgifter, allmänna regler avseende lokaler, anläggningar, bibliotek, musikskola och övrigt. (FFS 7:13). Ärende 5

Förslag till beslut avseende övriga avgifter 2012 inom omsorgsnämndens område.(FFS 7.21).

Ärende 6
Svar på motion om uppförande av offentlig toalett i område runt gästhamnen. Ärende 7 
Svar på motion om cykelledsplan mm för Sölvesborgs kommun. Ärende 8 
Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande angående muddringen i Hälleviks hamn. Ärende 9 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Ärende 10
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ärende 11 
Fyllnadsval av ny ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ärende 12
Enkel fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande angående avfallshanteringen i Sölvesborgs kommun. Ärende 13
Meddelande. Ärende 14
Motion om föreskrifter för naturreservat samt riktlinjer för strandnära områden vid Ljungaviken. Ärende 15

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-02-16 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »