Team Work ska ge fler sysselsättning

Varje år hjälper Individ- och familjeomsorgen ett antal personer med att klara av sin ekonomi genom ekonomiskt bistånd. Men de allra flesta mår bättre av att försörja sig själv. Därför har kommunen startat upp ett projekt, Team Work, som ska utveckla ett arbetssätt för att hitta modeller och metoder som snabbare ska hjälpa personer att hitta en väg till egen försörjning.

 

Utveckla samarbete
Syftet är att utveckla det samarbete som finns mellan Individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten på kommunen och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. När projektet är klart den 30 juni 2014 ska arbetssättet användas i den ordinarie verksamhet som finns.

 

Teamwork är lösningen
Arbetsmetoden innebär att ett team bestående av deltagaren, arbetsmarknadscoach, socialsekreterare och handläggare från Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan bildas. Teamets uppgift är att gemensamt arbeta ihop och ta fram en handlingsplan för deltagaren. Den ska leda till att deltagaren ska komma vidare till arbete, studier eller eget företagande. Handlingsplanen ska också se till att deltagaren får hjälp av rätt myndighet.

Projektet drivs av Sölvesborgs kommun, genom Arbetsmarknadsenheten (AME) och Individ- och familjeomsorgen (IFO) med stöd från Europeiska Socialfonden.

 

Vill du har mer information kontakta
Projektledare: Marcus Cato
telefon: 0456-81 61 36
e-post: marcus.cato@solvesborg.se

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-02-29 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »