Planerade områden

Flygbild över Sölvesborg.

Flygbild över Sölvesborg. Foto: Paul Thuresson

Karta över lediga och planerade kommunala villatomter i Sölvesborgs kommun.

Karta över lediga och planerade kommunala villatomter i Sölvesborgs kommun.

Förutom redan lediga, byggklara villatomter planerar kommunen utbyggnad i nedanstående områden:

Hällevik - Grönslätt

Två nya bostadsområden planeras i sydvästra Hällevik. Dels ett område mellan Hällevik och Grönsslätt, det så kallade Vassabacksområdet. Detaljplanearbete pågår och de första tomterna beräknas säljas under 2020. Det andra bostadsområdet är väster om Havelidens skola. Även här pågår detaljplanearbete. Första tomterna beräknas säljas under 2019.

Det finns i dagsläget ingen tomtkö för områdena. När det blir aktuellt att kunna anmäla sig till kön kommer det att läggas ut information på kommunens hemsida och annonseras i lokalpress.

Svarta Hejan

Projektering pågår under hösten och utbyggnad planeras till första halvåret 2018. Tomtkö beräknas öppnas i februari och information kommer att läggas ut på kommunens hemsida och annonseras i lokalpress.

Mjällby

Utefter Västra Mjällbyvägen, mitt i centrala Mjällby, äger kommunen en större tomt avsedd för radhus eller flerbostadshus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2017
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Bygga, bo och miljö

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.