Lediga tomter

Det är lätt att falla för Sölvesborgs kommun. De medeltida trånga gränderna, blandat med moderna förskolor och nya områden som Ljungaviken, skapar enkelt förtjusningar. På Listerlandet blandas havsdoften och fiskelägren med kritvita stränder, vilket även gör Listerlandet till en magisk plats leva på. Oavsett vilken plats som du vill bo på finns det vissa lediga tomter att tillgå.

Under markanvisningar hittar du som är exploatör information om kommunal tomtmark för flerbostadshus.

Övergripande karta över kommunala småhustomter i Sölvesborgs kommun
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad.

Karta över lediga och planerade kommunala villatomter i Sölvesborgs kommun.

Karta över lediga och planerade kommunala villatomter i Sölvesborgs kommun.

Tomtpriser

Den totala köpeskillingen som du betalar till kommunen består av en tomttaxa samt avgift för VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Klicka här för att ta del av priser vid köp av kommunal småhustomt

Avgifter för anslutning av el

Avgifter för anslutning av el ingår inte i köpeskillingen. Kontakta nätbolagen för aktuell
avgift. Områdena är indelade ungefär så här:

  • Sölvesborgs Energi och Vatten AB (Sölvesborgs tätort), telefon: 0456-81 68 80
  • E-On (Listerlandet), telefon: 020-22 24 24
  • Olofströms kraft AB (Gammalstorp, Kylinge, Norje, Pukavik), telefon: 0454-98000.

Lediga tomter i Ljungaviken

Klicka här för att se karta med småhustomter i Ljungaviken
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (kvm)

Status

Färgkullan 2

Färgkullavägen 4

344 000

860

Ej tilldelad

Färgkullan 3

Färgkullavägen 6

344 400

861

Ej tilldelad

Färgkullan 4

Färgkullavägen 8

344 000

860

Ej tilldelad

Röllikan 2

Färgkullavägen 12

384 800

962

Ej tilldelad

Månviolen 2

Blågullsvägen 4

407 600

1019

Ej tilldelad

Till priserna tillkommer VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Byggbestämmelser för Ljungaviken

Tillåten byggyta är 25% av tomtytan i etapp 1 och 40% i etapp 2, dock max 300 kvm bruttoarea (summan av samtliga våningsplan). Högsta taknockshöjd för friliggande enbostadshus är 8,0 meter. Högsta taknockshöjd för komplementbyggnader är 4,0 meter. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från tomtgräns alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Komplementbyggnader placeras minst 1 meter från tomtgräns eller sammanbyggt i tomtgräns och minst 5 meter från gatan.

 

Lediga tomter i Sölve (Labbvägen)

Klicka här för att se karta med småhustomter i Sölve
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (kvm)

Status

Havtornet 3

Labbvägen 1 » länk till annan webbplats

434 000

1085

Ej tilldelad

Havtornet 4

Labbvägen 7 » länk till annan webbplats

433 200

1083

Ej tilldelad

Vinbäret 10

Labbvägen 4 » länk till annan webbplats

475 600

1189

Ej tilldelad

Vinbäret 11

Labbvägen 2 » länk till annan webbplats

511 200

1278

Ej tilldelad

Till priserna tillkommer VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Byggbestämmelser för Sölve (Labbvägen)

Man får bygga hus med 1 1/2 våning och använda max 25% av tomtytan. Huvudbyggnad 4 meter från tomtgräns och uthus 1 meter från tomtgräns.

 

Lediga tomter i Hörvik

Klicka här för att se karta med småhustomter i Hörviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (kvm)

Status

Hosaby 11:154

Dolinvägen 23 » länk till annan webbplats

246 600

822

Bokad

Hosaby 11:155

Dolinvägen 21 » länk till annan webbplats

375 000

1250

Ej tilldelad

Hosaby 11:156

Dolinvägen 19 » länk till annan webbplats

376 200

1254

Ej tilldelad

Hosaby 11:157

Dolinvägen 17 » länk till annan webbplats

279 000

930

Bokad

Hosaby 11:158

Dolinvägen 15 » länk till annan webbplats

279 000

930

Ej tilldelad

Hosaby 11:159

Dolinvägen 13 » länk till annan webbplats

313 200

1044

Ej tilldelad

Hosaby 11:160

Dolinvägen 8 » länk till annan webbplats

280 800

936

Ej tilldelad

 

Hosaby 11:162

Dolinvägen 12 » länk till annan webbplats

256 200

854

Ej tilldelad

Hosaby 11:163

Dolinvägen 14 » länk till annan webbplats

277 200

924

Ej tilldelad

Till priserna tillkommer VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Byggbestämmelser för Hörvik

Max 25% av tomten får bebyggas. Endast friliggande hus är tillåtna i området, upp till max 2 våningar. Fastigheterna Hosaby 11:160-11:163 får bebyggas med 1 våning. Även suterrängvåning är tillåtet. För samtliga tomter är nockhöjden för huvudbyggnaden 7,5 meter och för uthus 4 meter. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen, och uthus minst 1 meter från tomtgränsen.

 

Lediga tomter i Nogersund

Klicka här för att se karta med småhustomter i Nogersundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (kvm)

Status

Skönabäck 1:450

Ljustervägen 16 » länk till annan webbplats

345 000

1150

Ej tilldelad

Skönabäck 1:451

Ljustervägen 14 » länk till annan webbplats

329 100

1097

Ej tilldelad

Till priserna tillkommer VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Byggbestämmelser för Nogersund

Max 25% av tomten får bebyggas. Hus med 1 1/2 våning är tillåtna i området (Max 3,5 meter byggnadshöjd/fasadlivshöjd). Huvudbyggnaden ska placeras minst 3 meter från tomtgränsen, och uthus minst 1 meter från tomtgränsen.

 

Lediga tomter i Norje

Klicka här för att se karta med småhustomter i Norje
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (kvm)

Status

Norje 4:33

Ärtvägen 2 » länk till annan webbplats

269 400

898

Ej tilldelad

Norje 4:34

Ärtvägen 4 » länk till annan webbplats

236 700

789

Ej tilldelad

Norje 4:35

Ärtvägen 6 » länk till annan webbplats

239 400

798

Ej tilldelad

Norje 4:36

Ärtvägen 8 » länk till annan webbplats

314 400

1048

Ej tilldelad

Norje 4:37

Ärtvägen 5 » länk till annan webbplats

372 900

1243

Ej tilldelad

Norje 4:38

Ärtvägen 3 » länk till annan webbplats

349 500

1165

Ej tilldelad

Norje 4:39

Ärtvägen 1 » länk till annan webbplats

405 300

1351

Ej tilldelad

Till priserna tillkommer VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Byggbestämmelser för Norje

Huvudbyggnad max 140 kvm och uthus max 40 kvm, i upp till 1 1/2 våningar. Endast friliggande hus är tillåtna i området.

 

Lediga tomter i Sandbäck

Klicka här för att se karta med småhustomter i Sandbäcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (kvm)

Status

Agerum 16:92

Folketshusvägen 23-0 » länk till annan webbplats

187 400

937

Ej tilldelad

Agerum 16:99

Askvägen » länk till annan webbplats

186 600

933

Ej tilldelad

Till priserna tillkommer VA (vatten och avlopp) enligt gällande taxa.

Byggbestämmelser för Sandbäck

Tomterna i Sandbäck ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Det innebär att några bestämmelser inte finns vad avser tillåten byggyta, byggnadshöjd utan det bedöms i samband med bygglovsansökan.

Kontakt

Har du frågor om våra lediga tomter? Då kan du kontakta Monia Jönsson, som svarar på dina frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.