Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område och för bygglovspliktiga byggnader behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Vid rivning av huvudbyggnad, industrier mm. Måste man ansöka om en rivningsanmälan.

Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver lovansökan eller anmälan är du välkommen att kontakta stadsarkitektavdelningen.

För mer information om rivningslov kan du hitta på Boverkets webbplats: http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/rivningslov/länk till annan webbplats

Farligt avfall

För att materialet i bygganden ska kunna återanvändas och återvinnas får det inte vara förorenat. Allt farligt avfall och elavfall ska sorteras ut samt transporteras bort och tas omhand av godkänd mottagare.

Tänk på att det även kan förekomma flera andra material och komponenter i byggnader som ska sorteras ut som farlig avfall till exempel asbest, PCB, oljor, tryckimpregnerat virke och bly.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 december 2017

Skriv ut