Översiktsplan och detaljplaner

En översiktsplan är ett övergripande handlingsprogram som beskriver kommunens planläggning kring mark- och vattenanvändning. Tillsammans med en detaljplan (som redogör för mark- och vattenanvändningen på detaljnivå) skapar det goda förutsättningar för en trivsam livsmiljö i Sölvesborgs kommun.

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner.

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Kontakt

Stadsarkitektavdelningen

Fredrik Wikberg, Stadsarkitekt

  • Telefon: 0456-81 63 60
  • Epost: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Dan Janérus, Planeringsarkitekt

  • Telefon: 0456-81 63 61
  • Epost: dan.janerus@solvesborg.se

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.