Detaljplan för del av Hanö 1:76

Planområdet i Hanö

Planområdet

Ett förslag till detaljpan för del av Hanö har tagits fram.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder/fritidshus samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor i området.

Fastigheten Hanö 1:76 ägs av flera delägande fastighetsägare.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö