Detaljplan för del av Hanö 1:76

Ett förslag till detaljplan för del av Hanö har tidigare varit ute på samråd. Under tiden 18 november – 9 december finns möjlighet att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder/fritidshus samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor i området.

Synpunkter

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligen senast den 9 december 2019 till:

stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

alternativt

Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Nina Jakobsson, tel 0456-81 60 73, e-post nina.jakobsson@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut BN 2019-11-07Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 66.5 kB 2019-11-15 12.39
Dagvattenutredning Hanö version 1.0.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2019-11-15 12.39
Fåglar på Hanö - Revirkartering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2019-11-15 12.39
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017 kB 2019-11-15 12.39
Naturvärdesinventering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017.7 kB 2019-11-15 12.39
Planbeskrivning Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2019-11-15 12.39
Plankarta (A3) Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 774.8 kB 2019-11-15 12.39
PM Geoteknik Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 522.9 kB 2019-11-15 12.39
Samrådsredogörelse Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 286.9 kB 2019-11-15 12.39
Underrättelse Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 203.4 kB 2019-11-15 12.39
Hanö 1-76 Undersökning BMP.pdföppnas i nytt fönster 508.4 kB 2019-11-15 12.40
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 18 november 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö