Detaljplan för del av Hanö 1:76

Ett förslag till detaljplan för del av Hanö har tidigare varit ute på samråd.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder/fritidshus samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor i området.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut BN 2019-11-07Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 66.5 kB 2019-11-15 12.39
Dagvattenutredning Hanö version 1.0.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2019-11-15 12.39
Fåglar på Hanö - Revirkartering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2019-11-15 12.39
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017 kB 2019-11-15 12.39
Naturvärdesinventering Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 1017.7 kB 2019-11-15 12.39
Planbeskrivning Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2019-11-15 12.39
Plankarta (A3) Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 774.8 kB 2019-11-15 12.39
PM Geoteknik Hanö 1_76.pdföppnas i nytt fönster 522.9 kB 2019-11-15 12.39
Samrådsredogörelse Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 286.9 kB 2019-11-15 12.39
Underrättelse Hanö 1_76 granskning.pdföppnas i nytt fönster 203.4 kB 2019-11-15 12.39
Hanö 1-76 Undersökning BMP.pdföppnas i nytt fönster 508.4 kB 2019-11-15 12.40
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö