Detaljplan för del av Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik)

Hörviks hamn

Hörviks hamn

Ett förslag till detaljplan för del av Hörvik har tagits fram.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Hosaby 65:1 pröva möjligheten till permanenta byggrätter för restaurang med utbyggnadsmöjligheter samt nya byggrätter för handels-/hantverksbodar och hamnknuten bebyggelse. Likaså avser detaljplanen reglera yta för besöksparkering samt ge möjlighet till ställplatser för husbilar och vinterförvaring av båtar.

Fastigheten Hosaby 65:1 ägs av Hörviks hamnförening.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö