Detaljplan för del av Siretorp 3:33 och 5:64, Sandviken

Karta som visar planområdets utbredning i rött

Karta som visar planområdets utbredning i rött

Ett förslag till detaljplan för fastigheten har tidigare varit på samråd (2010) och utställning 1 (2016) och utställning 2 i maj 2019. Förslaget godkändes av byggnadsnämnden 190822 för antagande av kommunfullmäktige. Antagandet beräknas ske 191014.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla området för bostadsändamål.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 05 september 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö