Detaljplan för del av Siretorp 3:33 och 5:64, Sandviken

Karta som visar planområdets utbredning i rött

Karta som visar planområdets utbredning i rött

Ett förslag till detaljplan för fastigheten har tidigare varit på samråd (2010) och utställning 1 (2016).

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla området för bostadsändamål.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Bygga, bo och miljö