Detaljplan för del av Stiby 28:1, Hällevik (Vassabacken)

Ett förslag till detaljplan för del av Stiby 28:1 har tagits fram. Granskning pågick mellan 27 april till 17 maj 2020.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder i Hällevik. I planområdet möjliggörs för såväl tätare bebyggelse i storkvarter, exempelvis radhus, som mer traditionell en- och tvåbostadshus på större tomter. Skogsmarken runt bostadsområdet skyddas och skapar grönstråk mellan Stiby backe och havet. Naturmarken har även till syfte att på ett naturligt sätt ta hand om och fördröja dagvatten inom området.

Planområdet är beläget ca en kilometer sydväster om Hälleviks centrum och kan omfatta ca 170 bostäder.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk förundersökning.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-01.pdföppnas i nytt fönster 320 kB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-02.pdföppnas i nytt fönster 245.9 kB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-03.pdföppnas i nytt fönster 232.9 kB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-04.pdföppnas i nytt fönster 256.1 kB 2019-01-18 15.44
Inventering långbensgroda.pdföppnas i nytt fönster 906.6 kB 2019-01-18 15.44
Inväntering av fladdermöss.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2019-01-18 15.44
Naturvärdesinventering Skogsstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 8.4 MB 2019-01-18 15.44
PM Geoteknik översiktlig utredning.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2019-01-18 15.44
PM Geotekniskt planeringsunderlag.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2019-01-18 15.44
PM_Hydro_Groddjur.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-01-18 15.44
Principlösning dagvatten Grönslätt Hällevik.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2019-01-18 15.44
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2019-01-18 15.44
Trafik- & bullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2019-01-18 15.44
Granskningsutlåtande 1.pdföppnas i nytt fönster 391.5 kB 2020-04-24 08.53
Illustration.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-04-24 08.53
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2020-04-24 08.53
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 792.4 kB 2020-04-24 08.53
Underrättelse.pdföppnas i nytt fönster 384.7 kB 2020-04-24 08.53
Fladdermöss, Hällevik extra 190827.pdföppnas i nytt fönster 408.3 kB 2020-04-24 08.53
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2020-04-24 08.53
PM Grönslätt, dagvatten-, samt VA-utredning.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2020-04-24 08.53
Fladdermöss, Hällevik nyinventering.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2020-05-26 14.23
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö