Detaljplan för Finland 19

Planområdet för Finland 19

Planområdet för Finland 19

Ett förslag till detaljplan för rubricerade område har tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd och granskning och godkändes av byggnadsnämnden 190822 för antagande av kommunfullmäktige. Planen antogs den 3 februari 2020.

Detaljplanen är överklagad.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder och ökad byggrätt mot gällande plan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 14 maj 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö