Detaljplan för Finland 19

Planområdet för Finland 19

Planområdet för Finland 19

Ett förslag till detaljplan för rubricerade område har tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd och granskning och godkändes av byggnadsnämnden 190822 för antagande av kommunfullmäktige. Antagande beräknas ske 191014.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder och ökad byggrätt mot gällande plan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 05 september 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö