Detaljplan för Finland 19

Planområdet för Finland 19

Planområdet för Finland 19

Ett förslag till detaljplan för rubricerade område har tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd och granskning och nu pågår framtagande av antagandehandlingar.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Bygga, bo och miljö