Detaljplan för Istaby 9:46

Bilden visar planområdets placering på fastigheten Istaby 9:46 i södra delen av Sillnäsbyn

Planområdets läge vid fastigheten Istaby 9:46

Detaljplanens syfte är att öka byggrätten på fastigheten för att kunna inkludera en äldre komplementbyggnad i byggrätten på fastigheten. Planområdet ligger i Sillnäsbyn.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Bygga, bo och miljö