Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Stiby 31:2, 31:6 och del av 9:87 (Hälleviks rökeri)

En illustration som visar hur detaljplanen skulle kunna se ut med bostäder, grönytor och parkeringar

En illustration av detaljplanen

Ett förslag till detaljplan för del av Hällevik har tagits fram. Under tiden 7 sep-28 sep 2020 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ny bebyggelse i form av bostäder och viss centrumverksamhet i ett unikt och attraktivt läge i Hällevik.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 28 sep 2020 antingen via e-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se, eller via postadress: Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 34 Sölvesborg. Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-09-03 14.25
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2020-09-03 14.25
PM dagvattenutredning.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2020-09-03 14.25
Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdföppnas i nytt fönster 147.7 kB 2020-09-03 14.25
Översiktlig geoteknisk utredning.pdföppnas i nytt fönster 896 kB 2020-09-03 14.25
Samrådsbrev.pdföppnas i nytt fönster 180.1 kB 2020-09-03 14.25
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö