Markanvisningar

Flygfoto över Ljungaviken och Sölvesborgs stad. Foto: Stefan Johansson

Kommunen fördelar kommunal mark till olika intressenter genom beslut om markanvisning.
Klicka här för att ta del av riktlinjerna för markanvisning i Sölvesborgs kommun

Områden

Ljungaviken

Som exploatör köper du tomter för flerbostadshus eller radhus. Byggrätten för flerbostadshus är fyra våningar plus indragen takvåning. Exploateringsgraden varierar beroende på tomt. Som exploatör förbinder du dig att bygga på tomten inom viss tid och på det sätt vi kommit överens om. Men du behöver inte iordningställa allmän platsmark, det ombesörjer vi.

Upplåtelseform och uppvärmningssätt är valfria för dig som exploatör. Vi planerar inte fjärrvärme. Dagvatten behöver inte heller omhändertas lokalt.

Vi genomför arkeoologiska undersökningar för hela området. Det innebär att du som exploatör inte behöver utreda arkeologi. (Skulle du ändå stöta på arkeologiska fynd behöver du naturligtvis meddela det, och då gäller särskilda regler).

Klicka här för att ta del av en karta över Ljungaviken

För information om lediga tomter:

Monia Jönsson
Telefon: 0456-81 61 28
E-post: monia.jonsson@solvesborg.se

Detaljplan för Ljungaviken

Detaljplan för SÖLVE 3:10 mfl LJUNGAVIKEN - Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Planen gäller från och med 2012-07-05.

För information eller frågor om detaljplanen:

Fredrik Wikberg
Stadsarkitekt
Telefon: 0456-81 63 60
E-post: fredrik.wikberg@solvesborg.se

 

Priser

  • Mark för rad- och kedjehus samt marklägenheter 600 kronor/kvadratmeter tomt
  • Mark för flerbostadsbebyggelse, hyresrätt 900 kronor/kvadratmeter BTA
  • Mark för flerbostadsbebyggelse, bostadsrätt 1200 kronor/kvadratmeter BTA
  • Mark för lokaler 900 kronor/kvadratmeter BTA
  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 15 februari 2018
  Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
  Bygga, bo och miljö

  Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.