Översiktlig planering

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Läs mer om kommunens arbete med översiktsplan, havsplanering och centrumplanering genom att följa länkarna till respektive sida.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Bygga, bo och miljö