Så kan du påverka

Du som invånare i Sölvesborgs kommun har möjlighet att påverka framtagandet av en översiktsplan, genom det lagstadgade samrådet som utförs som en medborgardialog. Du har då möjlighet att få insyn i översiktsplanen och påverka de strategier som planen innehåller.

När ett förslag till översiktsplan har tagits fram är det dags för samråd. Det innebär att förslaget skickas ut för synpunkter till berörda intressenter, samt finns att se för allmänheten. Sölvesborgs kommun erbjuder en transperent process i utförandet av översiktsplaner och detaljplaner. Du som invånare kan i dialog med kommunen, företager, intresseorganisationer diskutera planernas strategier och identifiera eventuella riskvärden.

De synpunkter som kommer in från fastighetsägare, andra sakägare, hyresgäster, organisationer, myndigheter och allmänheten redovisas i en samrådsredogörelse.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2017
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.