Klimat, miljö och hållbarhet

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Miljöarbete

Ansvarig för miljöarbetet i kommunen är miljösamordnare Helen Gårner.

Helen arbetar bland annat med:

  • dispenser från strandskyddet,
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i planärenden,
  • projekt och planer inom miljö/hållbar utveckling, vind, vatten och luftvårdsfrågor,
  • miljömålen,
  • energi i vissa delar,
  • remisser som berör miljön m.m.

Kontaktuppgifter:

Helen Gårner
Miljösamordnare
tel: 0456-81 63 68
e-post: helen.garner@solvesborg.se

Protokoll från Naturvårdsrådet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2017
Sidan publicerad av: Charlotte Pettersson
Bygga, bo och miljö

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.