Klimat, miljö och hållbarhet

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Stenar med mossa foto: Johan Lindqvist

Miljöarbete

Ansvarig för miljöarbetet i kommunen är miljösamordnare Helen Gårner.

Helen arbetar bland annat med:

  • dispenser från strandskyddet,
  • miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i planärenden,
  • projekt och planer inom miljö/hållbar utveckling, vind, vatten och luftvårdsfrågor,
  • miljömålen,
  • energi i vissa delar,
  • remisser som berör miljön m.m.

Kontaktuppgifter:

Helen Gårner
Miljösamordnare
tel: 0456-81 63 68
e-post: helen.garner@solvesborg.se

Protokoll från Naturvårdsrådet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Sidan publicerad av: Charlotte Pettersson
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.