Bo och bygga

Blanketter    
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd  
Anmälan kontrollansvarig  
Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder  
Ansökan om bygglov  
Ansökan om förhandsbesked  
Ansökan om lov skylt/ljusanordning  
Ansökan om strandskyddsdispens  
Ansökan om planbesked  
Grannintyg rörande byggnad/åtgärd  
Rivningsanmälan  
Teknisk beskrivning - översiktlig (bilaga till ansökan om bygglov)  
Teknisk beskrivning - bilaga till bygganmälan  
Teknisk beskrivning, VA-installation  
Villkorsbesked  
Ansökan om nybyggnadskarta

 

 

Blanketter som berör hantering av brandfarlig vara samt ventilation finns att ladda ned på räddningstjänstens hemsida »
 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-12-02 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »