EU-arbete

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen. Beslutet togs av det svenska folket i en folkomröstning hösten 1994, och hade föregåtts av många år av politiska överläggningar och debatter. Idag består EU av 27 länder och innefattar omkring 490 miljoner människor.

Inträdet i EU har inneburit förändringar för alla delar av samhället. Man uppskattar att 60 procent av ärendena på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden påverkas av EU antingen direkt eller indirekt. EU-medlemskapet har ökat betydelsen av att ta plats och synas som kommun i världen.

Varför information om Sölvesborgs kommuns EU-arbete?

Informationens syfte är att synliggöra EU i allmänhet och Sölvesborgs EU-arbete i synnerhet. Förhoppningen är att sidorna ska underlätta för dig som är intresserad eller har en projektidé att undersöka möjligheterna för EU-projekt och EU-stöd. 

På sidorna hittar du information om EU-nätverk och EU-samordning, översiktlig om EU:s bidragssystem och möjliga stödformer, tips för ansökningsförfarandet, kontaktuppgifter, länkar och mycket mer.

 

Kanske kan du få inspiration genom vår förteckning av tidigare projekt som genomförts i kommunen? Så småningom kommer även Sölvesborgs kommuns EU-strategi att publiceras.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunledningsförvaltningens stab:

Clemens Malmberg
Sölvesborgs Kommun
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 10
Mobil: 076-86 00 109
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs Kommun
294 80 Sölvesborg
Tel 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-08-09 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »