Inkomstkontroll

Att betala rätt avgift för sin barnomsorg är viktigt, inte minst ur rättvisesynpunkt. Alla familjer ska behandlas lika och det innebär bland annat att rätt avgift ska betalas enligt den taxa som gäller.

På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden genomförs en inkomstkontroll varje år.  Det innebär att familjens inkomstuppgifter jämförs med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket.

Om du som förälder betalat in för mycket i avgift så kommer du att få en utbetalning. Har du istället betalat för lite skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar.

Arbetet med avgiftsjusteringen påbörjas i februari och avslutas i maj.

Frågor och svar om inkomstkontrollen.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Barnomsorgsadministratör:
Jennie Andersson
0456-816302
jennie.andersson@solvesborg.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-05 Ansvarig: Therese Håkansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »