För festivalarrangörer

Juicebar, Killebom stadsfestival. Foto: Pär Johansson

Juicebar, Killebom. Foto: Pär Johansson

Killebom är en omtyckt stadsfestival som återkommer årligen. Festivalen lockar alla typer av besökare, just därför vill vi kunna presentera ett varierat utbud. Vad kan du erbjuda Killeboms hungriga besökare? Har du något som är lite annorlunda, unikt eller extra spännande?

För försäljare

Registrering av livsmedelsverksamhet

För att få sälja eller hantera mat krävs att din verksamhet är registrerad som en livsmedelsverksamhet av en miljöförvaltning eller motsvarande kommunal förvaltning. Du kan anmäla din verksamhet hos miljöförvaltningen i din hemkommun. Anmälan kan också göras till Miljöförbundet Blekinge Väst på en särskild blankett, se längre ned på sidan under "relaterade dokument".

Anmälan om registrering resulterar i att din verksamhet registreras som en livsmedelsverksamhet. Registreringsbeviset för en mobil/ambulerande verksamhet ska alltid kunna uppvisas i samband med livsmedelskontroll. Anmälan om registrering ska vara inkommen till miljöförvaltningen senast 2 veckor innan verksamheten startar. Kostnaden för anmälan om registrering är 924 kr (år 2019) och verksamheten betalar också en kontrollavgift som varierar beroende på verksamhetens omfattning och utbud.

Hantering av gasol på festivaler

Den som nyttjar gasol inomhus, eller mer än 60 liter gasol utomhus (exempelvis i ett mattält), ska ha tillstånd för detta. Tillstånd söker man hos Räddningstjänsten genom att fylla i och skicka in blanketten Tillståndsansökan Brandfarlig varalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Samtliga knallar som nyttjar gasol ska märka sina tält/vagn/stånd med piktogram som informerar om detta.

Räddningsväg

Det är viktigt att Räddningstjänsten kan komma fram i staden även under festivalen. Håll därför din verksamhet inom ditt tilldelade område. Vid en räddningsinsats tas inget ansvar för skador på material eller tält placerat i räddningsvägen.

Festivaltält

Tält ämnade för fler än 150 personer ska vara godkända och godkännandebevis ska kunna uppvisas. I övrigt ska alla tält vara utrustade med brandsläckare och tillräckliga utrymningsvägar, normalt två och dessa ska vara tydligt utmärkta och kunna nyttjas utan särskilt verktyg eller förkunskap. Läs mer om samlingstält på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farliga leksaker

Enligt leksakslagen ska alla leksaker som säljs vara säkra. Samma regler som gäller i butiker gäller också på marknader och andra tillfälliga försäljningstillfällen. Till exempel ska alla leksaker vara CE-märkta och uppfylla säkerhetsreglerna för att få säljas i Sverige och i övriga EU. Längre ned på sidan finner du en länk till Konsumentverkets hemsida med viktig information om regelverk för leksaksområdet.

Ansökan

Här kan du enkelt göra en intresseansökan om en marknadsplats under hela festivalen, medeltida marknaden eller till den stora sommarmarknaden.

Läs mer

Kontakt

Om Killebom