Vill du vara en del av Killebom?

En man i gammaldags blåvitrandig skjorta säljer brända mandlar i ett marknadsstånd

Foto: Pär Johansson

Killebom är en omtyckt stadsfestival som återkommer årligen. Festivalen lockar alla typer av besökare, just därför vill vi kunna presentera ett varierat utbud. Vad kan du erbjuda Killeboms hungriga besökare? Har du något som är lite annorlunda, unikt eller extra spännande? Vill er förening anordna en programpunkt, eller kanske spela musik på stadens torg?

KILLEBOM 2020 STÄLLS IN

Den pågående coronapandemin gör att Sölvesborgs stadsfestival Killebom inte kan genomföras. Därmed har festivalorganisationen beslutat att ställa in arrangemanget, för första gången sedan starten 1973.

Vi beklagar detta och det är med tungt hjärta som vi nu inte kan välkomna våra invånare och besökare till Killebom i sommar. Beslutet är taget med anledning av den rådande smittspridningen av coronaviruset varvid Sveriges regering fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet är straffsanktionerat och gäller tills vidare, det vill säga ingen vet när i tiden det kan upphöra.

Sölvesborgs kommun kommer därför inte att få de myndighetstillstånd som behövs enligt ordningslagen och därmed har festivalorganisationen tagit beslutet att ställa in festivalen. Alla avtal som tecknats mellan Sölvesborgs kommun och arrangörer avbokas gällande Killebom 2020, alla berörda parter kommer att kontaktas.

Anmälan är stängd

Observera att det går inte längre att anmäla intresse till sommarmarknaden eller festivalen då Killebom 2020 är inställt.

Ansökan till sommarmarknaden

Ansökan om försäljningsplats

Är du intresserad av att sälja mat eller varor under Killebom den 1-4 juli?

OBS! Är du endast intresserad av att sälja dina varor under den stora sommarmarknaden onsdagen den 1 juli görs en separat ansökan till sommarmarknaden.

Är er förening intresserad av att medverka på Killebom?

Information för försäljare

Registrering av livsmedelsverksamhet

För att få sälja eller hantera mat krävs att din verksamhet är registrerad som en livsmedelsverksamhet av en miljöförvaltning eller motsvarande kommunal förvaltning. Du kan anmäla din verksamhet hos miljöförvaltningen i din hemkommun. Anmälan kan också göras till Miljöförbundet Blekinge Väst på en särskild blankett, se längre ned på sidan under "relaterade dokument".

Anmälan om registrering resulterar i att din verksamhet registreras som en livsmedelsverksamhet. Registreringsbeviset för en mobil/ambulerande verksamhet ska alltid kunna uppvisas i samband med livsmedelskontroll. Anmälan om registrering ska vara inkommen till miljöförvaltningen senast 2 veckor innan verksamheten startar. Kostnaden för anmälan om registrering är 924 kr (år 2019) och verksamheten betalar också en kontrollavgift som varierar beroende på verksamhetens omfattning och utbud.

Hantering av gasol på festivaler

Den som nyttjar gasol inomhus, eller mer än 60 liter gasol utomhus (exempelvis i ett mattält), ska ha tillstånd för detta. Tillstånd söker man hos Räddningstjänsten genom att fylla i och skicka in blanketten Tillståndsansökan Brandfarlig varalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Samtliga knallar som nyttjar gasol ska märka sina tält/vagn/stånd med piktogram som informerar om detta.

Räddningsväg

Det är viktigt att Räddningstjänsten kan komma fram i staden även under festivalen. Håll därför din verksamhet inom ditt tilldelade område. Vid en räddningsinsats tas inget ansvar för skador på material eller tält placerat i räddningsvägen.

Festivaltält

Tält ämnade för fler än 150 personer ska vara godkända och godkännandebevis ska kunna uppvisas. I övrigt ska alla tält vara utrustade med brandsläckare och tillräckliga utrymningsvägar, normalt två och dessa ska vara tydligt utmärkta och kunna nyttjas utan särskilt verktyg eller förkunskap. Läs mer om samlingstält på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farliga leksaker

Enligt leksakslagen ska alla leksaker som säljs vara säkra. Samma regler som gäller i butiker gäller också på marknader och andra tillfälliga försäljningstillfällen. Till exempel ska alla leksaker vara CE-märkta och uppfylla säkerhetsreglerna för att få säljas i Sverige och i övriga EU. Längre ned på sidan finner du en länk till Konsumentverkets hemsida med viktig information om regelverk för leksaksområdet.

Läs mer

Kontakt

Om Killebom