Dialog och synpunkter

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Sölvesborgs kommun! Vi svarar på brev och e-post inom tre arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig om vem som handlägger ditt ärende och när du kan vänta dig ett svar.

Synpunkter

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har något som du tycker är bra men även om det är något som du inte är nöjd med.

Ställa frågor

Har du frågor om den kommunala verksamheten? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skicka förslag

Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och andra tips.

Här skickar du in ditt ärendeDu behöver bara fylla i det här fältet om det är relevant för din synpunkt.

Du behöver bara bifoga en bild om det är relevant för din synpunkt.
Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för att få ett personligt svar.
Jag vill bli kontaktad via
Jag vill bli kontaktad via
Så här fungerar tjänsten

Synpunkterna som kommer in till kommunen via hemsidan samlas in och registreras i en gemensam databas. Därefter skickas de vidare till berörd förvaltning. Om du lämnar kontaktuppgifter får du en mottagningsbekräftelse inom tre arbetsdagar. Behöver vi längre tid för att ge dig ett svar, meddelar vi dig om vem som har hand om ditt ärende och när du kan vänta dig ett svar. Inlämnade uppgifter blir en allmän handling som alla har rätt att ta del av – förutsatt att den inte innehåller uppgifter som sekretesskyddas enligt lag. Genom att du fyller i dina kontaktuppgifter godkänner du att Sölvesborgs kommun lagrar dina personuppgifter. Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med information om hur vi har behandlat din synpunkt.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Våra medborgargarantier

För att stärka kvalitén på de tjänster som vi erbjuder dig har vi tagit fram medborgargarantier. Dessa garantier ska göra vår insats tydlig och är både ett löfte och en upplysning om vad du kan vänta dig av oss. Det är viktigt att du som medborgare upplever att du får en bra service. Kvalitén på våra tjänster ska vara hög och du ska få ett gott bemötande.

  • Vi som arbetar på kommunen ska ge dig information, råd och besvara dina frågor. Du kan alltid vänta dig ett respektfullt och engagerat bemötande. Vi sätter värde på det personliga mötet. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss.
  • Vi svarar på brev och e-post inom tre arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig om vem som handlägger ditt ärende och när du kan vänta dig ett svar.
  • Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som du söker. Finns vi inte på plats så kontaktar vi dig.
  • Vi försöker lägga besök på tider och platser som passar dig.
  • Vi ska uttrycka oss klart och tydligt i tal och skrift.
  • Vår information till dig ska vara öppen och tillgänglig.
  • Vi utgår från ditt önskemål, din situation och det behov av information, hjälp eller stöd som du har.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 20 juni 2019

Skriv ut
Kommun och politik