Förvaltningar och nämnder

Nämnderna och förvaltningarnas uppgift är att underlätta ditt liv som kommuninvånare. Det innebär att de hanterar frågor och beslut för kommunens arkiktektur, skolor, vård, gator, bibliotek, parker och lekplatser, med mera för att förbättra din vardag.

Nämderna har olika ansvarsområden, som kontorellerar att förvaltningarna når kommunens avsedda mål. I sölvesborgs kommun finns nämnderna:

  • Omsorgsnämnden
  • Fritids- och kulturnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Byggnadsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämden

Kommunens förvaltningar

Under nämnderna finns olika förvaltningar, som driver kommunens verksamheter.

Omsorgsförvaltningen

Under omsorgsnämnden finns omsorgsförvaltningen, som bland annat hanterar verksamheten för omsorg och funktionshinder samt äldreomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen tillsammans med Fritid- och kulturnämnden leder kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunkansli, kultur- och bibliotek, personalkontor, näringslivskontor, arbetsmarknadsenhet och medborgarkontor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen sköter tillsammans med byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen. Där bedrivs kommunens stadsarktitektavdelning, fastighetsavdelning, tekniska avdelningen och parkavdelning.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsförvaltningen. Där ingår individ- och familjeomsorgskontoret, barn- och utbildningskontoret samt skolor och förskolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.