Information till skola och förskola om Covid-19

 Sölvesborgs kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Blekinges smittskydd och andra myndigheter. De rekommendationerna uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

Pumpa med tre spöken på

Ha ett härligt höstlov och var rädd om dig

Höstlov

Ha ett härligt höstlov på hemmaplan. Årets kulturkalas bjuder på många härliga
upplevelser. Programmet rymmet allt från pyssel och idrottsaktiviteter till halloweenparty.

Aktuellt kulturkalasprogram hittar här

Så påverkas hösten av corona-pandemin

Under hösten kommer vi fortsätta med åtgärder för att skydda både sig själv och andra då pandemin fortfarande är pågående. De senast uppdaterade råden från Folkhälsomyndigheten gällande att skydda dig själv och andra från smittspridning finner ni på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillsammans skyddar vi varandra

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och de anpassningar som gjorts din förskola/skola.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
 • Visa omtanke och håll avstånd
 • Prata med någon om du känner dig orolig
 • Kom ihåg att det inte alltid kommer vara såhär

Stanna hemma när du är sjuk

Det är fortfarande mycket viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning av coronavirus. Som vårdnadshavare tar du ansvar genom att fortsätta följa kommunens riktlinjer för när barn och elever ska stanna hemma.

Uppdatering 2020-10-21

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat ”Vägledning för smittspårning av covid-19” och den förändring som påverkar oss är att om en person får covid-19 ska de övriga personerna hen bor tillsammans med, hushållskontakter, ses som möjliga fall och kommer att få förhållningsregler av läkare. Reglerna innebär att man ska stanna hemma och undvika kontakter med övriga. Barn och elever är undantagna och kommer fortsatt att kunna gå till förskola, skola och fritidshem. De nya direktiven innebär även en förändring av vem som får lämna och hämta barn i förskola eller skola. En vårdnadshavare med misstänkt eller konstaterad covid-19 kan enligt de nya direktiven transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan om det kan ske utan nära kontakt med andra. I Sölvesborgs kommun gör vi tolkningen att de yngsta barnen inte kan lämnas till verksamhet utan att kontakt med andra sker. Därför är det viktigt att vårdnadshavare tar kontakt och har en dialog med förskola, skola eller fritidshem om man trots sjukdom väljer att hämta eller lämna sina barn i våra verksamheter.

 • För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
 • Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Om de har symtom som snabbt går över ska de ändå stanna hemma och vara symtomfria i två dagar. Om de haft symtom i mer än ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak kan de återgå efter sju dagar. De kan återgå även om de har milda symtom som torrhosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn och i övrigt känner sig friska. OBS! Var noga när du gör din bedömning då vi heller inte vill sprida andra sjukdomar som t.ex. förkylning och influensa.
 • Barn kan vara i förskolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, till exempel lätt snuva efter utevistelse eller gråt. Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i den mån det är möjligt.
 • Vårdnadshavare som är sjuka kan lämna och hämta barn i förskola, skola eller fritidshem om det kan ske utan kontakt med andra. OBS! Förskolan och skolan har tolkningsföreträde avseende om barn kan lämnas utan kontakt med andra och om de kan vara kvar i verksamheten eller inte.
 • Sjukanmäl ditt barn efter förskolan och skolans rutiner

Samhällsansvar

Vi befinner oss i ett läge där det är viktigt att vi alla tar ett samhällsansvar och att, i de fall det är möjligt, låta vårdnadshavaren som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, såsom hälso- och sjukvård, gå till arbetet där det behövs friska medarbetare i tjänst.

Om du är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar avgiftsfri förskola för barn från 3 års ålder) ber vi dig överväga att hålla ditt/dina barn hemma för att avlasta förskolans personal. Detta då vi riskerar att hamna i ett läge med personalbrist.

Skolplikt gäller

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Elever som har skolplikt ska inte stanna hemma i förebyggande syfte, de får då ogiltig frånvaro. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Folkhälsomyndighetens direktiv gällande elever i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-virusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Skriv ut