Besök på särskilda boenden och korttidsboende

Två damer på särskilt boende och en illustrerad stopphand framför

Besöksstopp införs på särskilda boenden

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Pandemin pågår fortfarande och vi har alla ett ansvar att tillsammans skydda äldre personer från smitta. Just nu rådet besöksstopp på kommunens särskilda boenden.

Från och med den 11 november gäller skärpta regionala råd om covid-19 i Blekinge. Därför inför Sölvesborgs kommun ett tillfälligt lokalt besöksstopp på våra särskilda boenden till 7 december för att skydda våra äldre och mest utsatta från att smittas. Det finns undantag som kan motivera ett besök, men vi vädjar till er att orka vänta och hålla ut.

Omsorgsnämndens ordförande Robert Lindén fattade på delegation beslut om besöksstopp på särskilda boenden som bedrivs i kommunens regi mellan 16 – 22 november. På omsorgsnämndens möte den 19 november beslutades det att förlänga besöksstoppet till 7 december.

- Det är tråkigt men nödvändigt att nu fatta beslut om ett besöksstopp. Smittspridningen ökar i kommunen och har nu även tagit sig in på boende. Därför är det viktigt att vi vidtar striktare åtgärder för att skydda våra gamla och sjuka, och då är ett besöksstopp ett viktigt instrument för det. Alla liv som kan räddas är av största betydelse och jag hoppas att alla anhöriga har förståelse för det och respekterar vårt beslut, säger Robert Lindén, omsorgsnämndens ordförande.

I ren juridisk mening kan inte Sölvesborgs kommun införa ett besöksförbud som lagarna är skrivna just nu. Men kommunen ska undersöka möjligheterna att återinföra besöksförbud på särskilda boenden, efter beslut av krisledningsnämnden.

Tack till dig som anhörig för visad förståelse i denna situation.

Ett besöksstopp är en tydlig markering att vi inte vill ha besök på våra särskilda boenden av anhöriga just nu. Det är en försiktighetsåtgärd eftersom de boende är en riskgrupp för covid-19. Vi har ingen juridisk grund att avhysa någon från boendet men vädjar och hoppas att du som anhörig inte gör besök under tiden besöksstoppet gäller.

Undantag kan ges av olika skäl. Kontakta boendet där din anhöriga eller vän bor för mer information.

I ren juridisk mening kan inte Sölvesborgs kommun införa ett besöksförbud som lagarna är skrivna just nu. Men kommunen ska undersöka möjligheterna att återinföra besöksförbud på särskilda boenden, efter beslut av krisledningsnämnden.

Med ett besöksstopp kan vi inte utfärda böter om det skulle brytas. Vi kan inte heller stoppa eller neka någon att besöka men uppmanar alla anhöriga starkt att träffa sin närstående digitalt under den här perioden. Men undantag av besöksstoppet kan göras av olika skäl.

Besöksstoppet gäller enligt omsorgsnämndens beslut till 7 december.

Du hittar alla telefonnumret till alla särskilda boenden på solvesborg.se eller så kan du ringa kommunens medborgarkontor på 0456- 81 60 00

Ja, så som det är brukligt i de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar mellan avdelningar och enheter. Det är de boendes hem och det innebär att besökare inte kan komma och gå som de vill.

De personer som bor på boendet måste däremot kunna ta sig ut och in när de vill, och är fria att ta emot besök som de önskar.

Lås på ytterdörren behöver vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp, eller så måste hen utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen att öppna den. Det är också viktigt att ha en planering för hur de boende kan ta sig ut vid till exempel utrymning vid brand eller hur hälso- och sjukvårds-personal ska kunna komma in.

Du är välkommen att kontakta boendet innan besöket om du vill vara säker på att det inte finns någon känd smitta.

Om du kommer på besök när det sker provtagning eller om smitta finns på boendet informerar vi om detta och avråder dig starkt från besök. Det är av största vikt att minska kontakter på boendet under perioden.

Om en hyresgäst blir smittad kommer berörda personer att bli kontaktade.

Vi har tydliga hygienrutiner och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi säkerställer att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vår personal använder ett enklare munskydd i kontakt med brukare som försiktighetsåtgärd. Enbart frisk personal arbetar.

Senast uppdaterad: 20 november 2020

Skriv ut
Kommun och politik